Skip to content

Ainmní Aire don Bhord

toghlach Bhord an Údaráis leagtha amach in Acht na gCuideachtaí 2014, agus áirítear ann beirt ainmnithe de chuid an Aire. Tá an Tánaiste agus an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, Leo Varadkar TD, ag lorg léirithe spéise i gceann de na róil seo a líonadh. Tá an próiseas á bhainistiú ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, agus tá an próiseas dúnta anois.

Tabhair faoi deara le do thoil nach bhfuil aon ról ag an Údarás sa cheapachán seo, agus ba cheart fiosrúcháin a chur chuig www.stateboards.ie.