Skip to content

Eisíonn IAASA Achoimre de Thuarascálacha an Iniúchóra Léiriúcháin

Eisíonn IAASA Achoimre de Thuarascálacha an Iniúchóra Léiriúcháin

Tá Achoimre de Thuarascálacha Iniúchóra Léiriúcháin eisithe ag an IAASA, atá ar fáil anseo

Soláthraíonn an Compendium samplaí léiriúcháin de na tuarascálacha iniúchóra is coitianta a úsáidtear le haghaidh eintitis neamhliostaithe in Éirinn, lena n-áirítear cuideachtaí príobháideacha, grúpaí príobháideacha, micreachuideachtaí agus comhpháirtíochtaí cáilitheacha agus tá sé beartaithe uirlis úsáideach tagartha a sholáthar d’iniúchóirí.