Skip to content

Eisíonn CEAOB ráiteas ar thionchar Covid-19 ar iniúchtaí

D’eisigh Coiste na gComhlachtaí Eorpacha Maoirseachta Iniúchta ráiteas inniu maidir le tionchar Covid-19 ar iniúchtaí ar ráitis airgeadais. Leagann an ráiteas béim ar réimsí áirithe a bhfuil tábhacht ar leith ag baint leo le haghaidh iniúchtaí sa ghéarchéim reatha.

Is féidir an ráiteas a fháil anseo .