Skip to content

Foilsíonn IAASA achoimre ar chinntí tuairiscithe airgeadais

D’fhoilsigh IAASA, forfheidhmitheoir cuntasaíochta na hÉireann, achoimre bhreise de chinntí tuairiscithe airgeadais inniu. Baineann na cinntí seo le cóireálacha cuntasaíochta arna gcur i bhfeidhm ag Bank of Cyprus Holdings plc, C&C Group plc, FBD Holdings plc, Irish Continental Group plc agus Permanent TSB Group Holdings plc ina dtuarascálacha airgeadais.

Clúdaíonn na cinntí seo raon ábhar cuntasaíochta mar a leanas:

  • IAS 10 Imeachtaí tar éis na Tréimhse Tuairiscithe
  • IAS 36 Lagú Sócmhainní
  • IFRS 7 Ionstraimí Airgeadais: Nochtadh
  • IFRS 16 Léasanna

Áirítear leis na cinntí seo cásanna inar aontaigh an chuideachta go deonach feabhas a chur ar a láimhseáil chuntasaíochta nó ar a nochtadh i dtuarascálacha airgeadais amach anseo chun aghaidh a thabhairt ar ábhair a aithníodh le linn scrúduithe an IAASA.

Tá beartas an IAASA maidir le cinntí tuairiscithe airgeadais a fhoilsiú agus na critéir atá le comhlíonadh chun cinntí den sórt sin a fhoilsiú leagtha amach i bPáipéar Beartais an IAASA ar Fhoilsiú Thorthaí Tuairiscithe Airgeadais an IAASA .

Tá cinntí tuairiscithe airgeadais gach cuideachta san áireamh i gcnuasach cinntí ar féidir teacht air anseo.

Leanfaidh IAASA ag foilsiú cinntí tuairiscithe airgeadais roghnaithe go tréimhsiúil.