Skip to content

Foilsíonn IAASA inniu a Pháipéar Aiseolais agus ISA (Ireland) 315 athbhreithnithe, Ag Aithint & ag Measúnú na Rioscaí a bhaineann le Míráiteas Ábhar.

I mí Lúnasa 2020, d’fhoilsigh an IAASA a chomhairliúchán ar an togra chun athbhreithniú a dhéanamh ar ISA (Éire) 315, Na Rioscaí a bhaineann le Míráiteas Ábhartha a Aithint agus a Mheasúnú, i gcomhréir leis na hathbhreithnithe a rinne an Chomhairle um Thuairisciú Airgeadais (FRC) agus an Bord Idirnáisiúnta um Chaighdeáin Iniúchóireachta agus Dearbhaithe. (IAASB).

Tugann IAASA dá aire go raibh na freagróirí ar aon intinn leis an moladh an caighdeán athbhreithnithe a eisiúint agus tá Páipéar Aiseolais foilsithe aige (ar fáil anseo).

Tá ISA (Éire) 315 (Athbhreithnithe Deireadh Fómhair 2020), Ag Aithint agus ag Measúnú na Rioscaí a bhaineann le Míráiteas Ábhartha ar fáil anseo . Tá éifeacht le dáta éifeachtach an chaighdeáin athbhreithnithe le haghaidh iniúchtaí ar ráitis airgeadais ar feadh tréimhsí dar tosach an 15 Nollaig 2021 nó ina dhiaidh; ceadaítear glacadh go luath.