Skip to content

Foilsíonn ÚEUM tuarascáil ar fhorghníomhú cuntasaíochta an AE in 2019

D’fhoilsigh an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ÚEUM) a thuarascáil inniu “Gníomhaíochtaí forfheidhmithe agus rialála na bhforghníomhaithe Eorpacha in 2019” ina leagtar amach na gníomhaíochtaí forfheidhmithe agus rialála a rinne forghníomhaithe cuntasaíochta an Aontais Eorpaigh (AE) in 2019.

In 2019 scrúdaigh forfheidhmitheoirí cuntasaíochta an AE thart ar 950 ráiteas airgeadais a tarraingíodh suas faoi IFRS, a chlúdaigh thart ar 17% de na heisitheoirí atá liostaithe ar mhargaí rialaithe an AE. Ba é an toradh a bhí ar na scrúduithe seo ná gníomhartha forfheidhmithe i gcoinne 299 eisitheoir chun aghaidh a thabhairt ar imeacht ábhartha ó IFRS, arb ionann é agus ráta gníomhaíochta 33%.

I rith na bliana, dhírigh iarrachtaí ÚEUM chun cóineasú maoirseachta a mhéadú ar chomhchuibhiú chur i bhfeidhm na gcaighdeán nua cuntasaíochta (i.e. IFRS 9). Ionstraimí Airgeadais, IFRS 15 Ioncam ó Chonarthaí le Custaiméirí agus IFRS 16 Léasanna) i gcomhréir leis an bhfógra i gcomhthosaíochtaí forghníomhaithe Eorpacha 2018.

Tá IAASA ina rannpháirtí gníomhach sna Seisiúin Chomhordaithe Forfheidhmithe Eorpacha (EECS) arna urrú ag an ESMA. Is é cuspóir EECS gníomhaíochtaí forghníomhaithe Eorpacha a chomhordú chun cóineasú a mhéadú i measc na bhforghníomhaithe cuntasaíochta náisiúnta Eorpacha agus rannchuidiú le muinín infheisteoirí a chothú.

Is féidir teacht ar thuarascáil ÚEUM anseo .