Skip to content

2022 Annual Report

The Authority’s Annual Report, or certain individual elements of the Report, can be downloaded by clicking the links below:

Full Report

Chapters/Elements of the Report


Is féidir tuarascáil bhliantúil an Údaráis, nó gnéithe aonair áirithe den Tuarascáil, a íoslódáil tríd na naisc thíos:

Tuarascáil Iomlán

Caibidil/gné