Skip to content

Eisíonn IAASA Caighdeán Eiticiúil athbhreithnithe d’Iniúchóirí (Éire) agus ISAs (Éire)

Tar éis comhairliúcháin phoiblí, d’eisigh IAASA inniu leaganacha athbhreithnithe de:

Tá achoimre ar na príomh-athruithe ar na caighdeáin, atá deartha chun cáilíocht iniúchta a fheabhsú agus muinín an phobail as iniúchadh in Éirinn a fheabhsú, sa ráiteas aiseolais atá ar fáil anseo .

Aithníonn IAASA gur tréimhse dhúshlánach é seo mar gheall ar thionchar Covid-19 agus go bhfuil athrú suntasach tagtha ar shocruithe oibre le míonna beaga anuas. Dá bhrí sin, tá na caighdeáin athbhreithnithe éifeachtach le haghaidh iniúchtaí ar ráitis airgeadais do thréimhsí dar tosach an 15 Iúil 2021 nó ina dhiaidh sin, agus ceadaítear iad a ghlacadh go luath.