Skip to content

Foilsíonn IAASA a Chlár Iniúchta Bliantúil 2019 agus a Thuarascáil Gníomhaíochta.

D’fhoilsigh an IAASA a Chlár Iniúchta Bliantúil 2019 agus a Thuarascáil Gníomhaíochta inniu. Soláthraíonn an tuarascáil seo achoimre ar na gníomhaíochtaí a rinne IAASA le linn 2019 chun maoirseacht a dhéanamh ar ghairm an iniúchta in Éirinn. Go háirithe, leagann sé amach toradh a athbhreithnithe dearbhaithe cáilíochta ar iniúchóirí na n-eintiteas leasa phoiblí chomh maith lena mhaoirseacht ar na comhlachtaí cuntasaíochta aitheanta a dhéanann maoirsiú ar iniúchóirí aonáin Éireannacha eile.

I measc na bpríomhthorthaí ar obair an Údaráis ar mhaoirseacht phoiblí ar iniúchóirí reachtúla in 2019 tá:

  • críochnaíodh an dara babhta iniúchta ag an aonad cáilíochta iniúchta ar ocht ngnólacht PIE, ag athbhreithniú 24 iniúchadh agus ceithre réimse rialaithe inmheánaigh;
  • foilsiú Treorach do Thuarascálacha IAASA ar Athbhreithnithe um Dhearbhú Cáilíochta ar Ghnólachtaí PIE;
  • tús le himscrúdú reachtúil ar obair iniúchóireachta ar dhroch-chaighdeán arna sainaithint ar dhá iniúchadh a rinne an t-aonad cáilíochta iniúchóireachta;
  • obair ar an láthair a thabhairt chun críche ar thrí chuairt mhaoirseachta ar na RABanna agus tuarascáil théamach a eisiúint ina leagtar amach ionchais mhaoirseachta maidir lena rialáil agus maoirsiú ar fhorbairt ghairmiúil leanúnach.

Soláthraíonn an tuarascáil seo léargais úsáideacha ar obair an Údaráis maidir le maoirseacht a dhéanamh ar ghairm an iniúchta agus beidh sí luachmhar do pháirtithe leasmhara atá ag iarraidh tuiscint níos fearr a fháil ar an iniúchadh agus ar a rialáil. Tá an Tuarascáil ar fáil anseo .