Skip to content

Foilsíonn IAASA a Phróifíl 2020 den Ghairm

D’fhoilsigh IAASA a Phróifíl Ghairme Bliantúil ina bhfuil sonraí staitistiúla maidir leis na hocht gComhlacht Cuntasaíochta Forordaithe (‘PABanna’) laistigh de shainchúram maoirseachta IAASA in Éirinn don bhliain 2020.

Cuireann an Phróifíl, a tiomsaíodh le cúnamh ó na BCPanna, forbhreathnú i láthair ar bhallraíocht na bPABanna, ar líon na mac léinn agus ar phróifílí, chomh maith le nádúr agus scála a ngníomhaíochtaí rialaitheacha agus monatóireachta.