Skip to content

Foilsíonn IAASA a Thuarascáil Bhliantúil 2020

D’fhoilsigh IAASA a Thuarascáil Bhliantúil 2020, ina sonraítear a ghníomhaíochtaí don bhliain sin thar a réimsí freagrachta. I ráitis an Phríomhfheidhmeannaigh agus an Chathaoirligh faoi seach leagtar amach éachtaí IAASA don bhliain 2020, agus a ionchas do na blianta atá le teacht. I measc na n-éachtaí seo tá:

  • an chéad fhoilsiú de thuarascálacha dearbhaithe cáilíochta an Údaráis ar iniúchóirí aonáin leasa phoiblí;
  • na chéad fhíneálacha agus smachtbhannaí a tugadh faoi chumhachtaí imscrúdaithe an Údaráis ag éirí as teipeanna a aithníodh ina réimeas iniúchta iniúchta;
  • eisiúint caighdeán eiticiúil athbhreithnithe a bhaineann le hiniúchóirí reachtúla;
  • tuilleadh ullmhúcháin maidir le tionchar imeacht na RA ón AE, agus a tionchar ar iniúchóirí reachtúla atá bunaithe sa RA agus ar dhaonra eisitheora an Údaráis;
  • 47 scrúdú ar ráitis airgeadais eisitheoirí; agus
  • Aonad Forbartha Eagrúcháin a chruthú chun tacú le straitéis nuálaíochta an Údaráis.

Is féidir teacht ar an tuarascáil anseo .

B’fhéidir gur mhaith le léitheoirí athbhreithniú a dhéanamh ar fhoilseacháin eile IAASA don bhliain 2020, ar an gClár Iniúchta Bliantúil & ar an Tuarascáil Gníomhaíochta agus ar Phróifíl na Gairme .