Skip to content

Foilsíonn IFIAR a shuirbhé 2020 ar thorthaí cigireachta

Foilsíonn IFIAR a shuirbhé 2020 ar thorthaí cigireachta

D’fhoilsigh IFIAR a naoú suirbhé bliantúil ar thorthaí cigireachta a eascraíonn as iniúchtaí aonair a chomhaltaí-rialtóirí ar ghnólachtaí iniúchóireachta.

Chuir caoga ball IFIAR leis an suirbhé agus thuairiscigh siad torthaí a bhain leis na sé líonra gnólachtaí iniúchóireachta domhanda is mó: BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG agus PricewaterhouseCoopers.

Molann IFIAR iarrachtaí leanúnacha feabhsaithe cáilíochta iniúchta. Thuairiscigh suirbhé IFIAR 2020 go raibh toradh amháin ar a laghad ag 34% de na rannpháirtíochtaí iniúchta a ndearnadh cigireacht orthu, i gcomparáid le 33% i suirbhé 2019. Ba iad an mhinicíocht is airde de thorthaí iniúchta d’iniúchtaí liostaithe ar eintitis leasa phoiblí ná iniúchadh ar mheastacháin chuntasaíochta, tástáil rialuithe inmheánacha, leordhóthanacht cur i láthair agus nochtadh ráitis airgeadais, aithint ioncaim agus sampláil iniúchta.

Tá suirbhé 2020 IFIAR ar thorthaí cigireachta ar fáil anseo .

Má tá aon cheist agat, déan teagmháil le IAASA ag[email protected] sa.ie