Skip to content

Iarratas ar aitheantas Institiúid Chuntasóirí Cairte na hAlban (‘ICAS’) a chúlghairm

Tá iarratas déanta ag Institiúid Chuntasóirí Cairte na hAlban (‘ICAS’) chuig an IAASA chun a haitheantas a chúlghairm i mí na Nollag 2021. Tá aighneachtaí á lorg ag an IAASA anois ó pháirtithe leasmhara faoin 30 Samhain 2021. Dá ndéanfaí aitheantas ICAS a chúlghairm, chiallódh sé nach mbeadh ICAS in ann iniúchóirí reachtúla in Éirinn a cheadú a thuilleadh. Ciallaíonn sé freisin nach mbeadh baill ICAS in Éirinn á rialú ag IAASA a thuilleadh. Más mian leat aighneacht a dhéanamh ina leith seo, seol d’aighneacht le do thoil ar ríomhphost chuig [email protected] roimh 5pm an 30 Samhain 2021. Toisc go bhfuil ár n-oifigí fós dúnta mar gheall ar COVID-19, iarraimid ort cur isteach trí ríomhphost amháin toisc nach ndéantar monatóireacht rialta ar ár bpost.