Skip to content

Léiriú ar ghníomhaíochtaí forfheidhmithe tuairiscithe airgeadais an IAASA in 2020

D’fhoilsigh an IAASA faisnéis achoimre inniu ar a ghníomhaíochtaí forfheidhmithe tuairiscithe airgeadais ar tugadh fúthu le linn 2020. Is féidir an doiciméad Snapshot a rochtain anseo .

Is é príomhról ghníomhaíocht forfheidhmithe cuntasaíochta an IAASA ná scrúdú a dhéanamh ar thuarascálacha airgeadais na 91 eintiteas liostaithe laistigh dá shainchúram maidir le comhlíonadh na gcaighdeán cuntasaíochta.

In 2020, scrúdaigh an IAASA 47 ráiteas airgeadais bliantúil agus leathbhliantúil agus fuair sé 82 gealltanas ó chuideachtaí chun a dtuairisciú airgeadais a fheabhsú sna blianta atá le teacht.

D’fhoilsigh IAASA páipéir a bhaineann le tuairisciú airgeadais in 2020 lena n-áirítear 2 chompán de chinntí tuairiscithe airgeadais.