Skip to content

Lorgaíonn IAASA léirithe spéise i soláthar seirbhísí tacaíochta AD

Tá IAASA ag iarraidh soláthraí seirbhíse Acmhainní Daonna (AD) a choinneáil chun seirbhísí tacaíochta AD a sholáthar don Údarás. Tá seirbhísí den sórt sin mar a leanas:

  • Comhairle ar straitéis AD lena n-áirítear cuir chuige sainoiriúnaithe do phríomhréimsí mar chumarsáid, oiliúint agus forbairt, oiliúint agus bainistíocht feidhmíochta.
  • Comhairle a thabhairt ar bheartas agus nósanna imeachta AD agus doiciméid ábhartha a fhorbairt de réir mar is gá.
  • Comhairle ar cheisteanna AD ad hoc de réir mar a thagann siad chun cinn.
  • Tionscadail scoite eile de réir mar is gá (m.sh. straitéisí rannpháirtíochta fostaithe).

Sna sé mhí tosaigh, meastar gurb ionann na seirbhísí seo agus 60 uair an chloig de thacaíocht shaincheaptha, ag ionchorprú cúnamh le dearadh agus cur i bhfeidhm tionscnamh rannpháirtíochta agus cóitseála fostaithe, cúnamh le fiosrúcháin ó fhostaithe agus comhairle don fhoireann cheannaireachta.

Is féidir sonraí iomlána a íoslódáil anseo .

Tá an dáta deiridh le haghaidh aighneachta imithe thart anois.