Skip to content

Mol Covid-19 IAASA agus Ráiteas IAASA ar dhúshláin Covid-19 le hiniúchadh

Tá mol Covid cruthaithe ag IAASA ar a shuíomh Gréasáin. Áiríonn an mol ráitis agus foilseacháin ó chomhlachtaí rialála éagsúla i gcomhthéacs Covid-19. Áiríonn sé freisin ráiteas ón IAASA ar na dúshláin maidir le hiniúchadh a eascraíonn as Covid-19. Bíonn an IAASA i dteagmháil go leanúnach le hiniúchóirí eintitis leasa phoiblí agus comhlachtaí cuntasaíochta aitheanta chun na deacrachtaí a thagann chun cinn a thuiscint. Pléann sé freisin na dúshláin le comhrialtóirí i gcomhthéacs ráitis phoiblí chomhaontaithe a fhoirmiú ó chomhlachtaí trasnáisiúnta. Is féidir teacht ar an mol Covid anseo .