Skip to content

2021 Annual Report


https://www.youtube.com/embed/HKesV9yg_kY?fs=1&enablejsapi=1&version=3

The Authority’s Annual Report, or certain individual elements of the Report, can be downloaded by clicking the links below:

Full Report
Chapters/Elements of the Report

Is féidir tuarascáil bhliantúil an Údaráis, nó gnéithe aonair áirithe den Tuarascáil, a íoslódáil tríd na naisc thíos:

Tuarascáil Iomlán
Caibidil/gné