Skip to content

Tuairisciú Trédhearcachta IAASA 2021 – Athbhreithniú Téamach.

D’fhoilsigh IAASA a Thuairisciú Trédhearcachta – Athbhreithniú Téamach inniu.

Ba é cuspóir an athbhreithnithe téamaigh seo measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht an tuairiscithe trédhearcachta ó ghnólachtaí iniúchóireachta PIE in Éirinn, réimsí dea-chleachtais agus nuálaíochtaí tuairiscithe eile a roinnt, agus béim a chur ar réimsí inar gá do ghnólachtaí feabhsuithe a dhéanamh.

Go sonrach, dhírigh an t-athbhreithniú téamach ar na réimsí seo a leanas:

  1. comhlíonadh – leibhéal comhlíonta na gceanglas rialála a chinneadh
  2. inrochtaineacht – measúnú a dhéanamh ar a éasca is atá rochtain ar thuarascálacha trédhearcachta
  3. dea-chleachtas – iniúchadh ar réimsí dea-chleachtais

Cé is moite de roinnt eisceachtaí, fuair an IAASA go raibh tuarascálacha trédhearcachta ullmhaithe go hiondúil ar chaighdeán maith, comhlíontach leis an Rialachán agus go raibh siad inrochtana go héasca.

Cé gur aithníodh roinnt tuairimí maidir le comhlíonadh agus inrochtaineacht, bhí roinnt samplaí de dhea-chleachtas maidir le tuairisciú trédhearcachta. Spreagann an IAASA gnólachtaí chun na réimsí dea-chleachtais seo a bhreithniú agus iad a chur i bhfeidhm agus iad ag ullmhú agus ag foilsiú a dtuarascáil bhliantúil trédhearcachta.