Skip to content

Foilsíonn IAASA a Phróifíl 2021 den Ghairm

D’fhoilsigh IAASA a Phróifíl bhliantúil den Ghairm don bhliain 2021. Cuimsíonn sé seo sonraí staitistiúla a chuir na sé Chomhlacht Cuntasaíochta Forordaithe (‘PABanna’) ar fáil laistigh de shainchúram maoirseachta IAASA.

Cuireann Próifíl na Gairme forbhreathnú i láthair ar chomhaltaí agus ar mhic léinn na PABanna agus cuimsíonn sé staitisticí faoi ghníomhaíochtaí rialála agus monatóireachta na BPA.